MY V MÉDIÁCH

HURA DO ZAHRADY

Konateľ Ing. Marek Baláži prezentoval použitie gabionov v programe STV Hurá do záhrady.


certifikat
TOPlist

Partneri:

redhen Gabiony REDHEN


hy-ten
hy-ten
pekne byvanie

Gabiony

Gabion je drôtokamenný (drôtoštrkový) prvok, slúžiaci k prenášaniu zemných tlakov (napr. oporné múry), na spevnenie brehov upravovaných vodných tokov, môže sa takisto použiť ako estetický plot, lavička alebo kvetináč. Prvok je tvorený kamenivom (väčšej zrnitosti) a je do pravidelného tvaru upravený pomocou korozii odolnej drôtennej konštrukcie – ide v podstate o formu, do ktorej sa kamenivo sype, resp. ukladá.

Gabionové konštrukcie prinášajú najmä tieto výhody:

• stabilitu, staticky spolupôsobia s terénom, technickú variabilitu, sú bez dilatačných špár, možnosť dodatočného napojenia bez pracovných špár, schopnosť dotvarovania, plytké zakladanie

• prírodný vzhľad

• recyklovateľnosť
(možnosť odstránenia a opätovného využitia materiálov)

• vynikajúce zvukové tlmenie

• krátka doba realizácie, rýchlosť výstavby
(okamžitá statická funkcia)

• stávajú sa prirodzenou súčasťou terénu
(možnosť zazeleniť, nechať prerastať koreňovým systémom)

• suchá montáž - možno vykonávať aj v zimných podmienkach

• nenarúšajú prírodný vodný režim
(absorbujú energiu vody, prepúšťajú vodu)

• bohatá variabilita použitia

• finančná dostupnosť

 

g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 g10 g11 g12 g13 g14 g15 g16 g17 g18 g19